جواب کار غیر کلاسی صفحه ۲۱ کتاب کار و فناوری پایه هفتم مواد غذایی و سهم هر یک را که به طور متوسط در یک روز مصرف میکنید فهرست شما چقدر با هرم راهنمای مواد غذایی مطابقت دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.😞