جواب خود را بیازمایید صفحه ۴۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم موتور سواری در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می کند و پس از 6 ثانیه سرعت آن به 54 کیلومتر بر ساعت به طرف شمال شرق می رسد شتاب متوسط موتور سوار را پیدا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مهدی : ابتدا کیلومتر بر ساعت را تبدیل به متر بر ثانیه میکنیم (۵۴ تقسیم بر ۳/۶ که میشود ۱۵) و بعد از آن ۱۵ را تقسیم بر 6 میکنیم که حاصل می شود: ۲.۵ m/s²