جواب پرسش صفحه ۵۲ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم این نوع ماشین ها موتور چهارزمانه در چه وسایلی کاربرد دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.