جواب بارش فکری صفحه ۳۹ کتاب کار و فناوری پایه هفتم پژوهش در مورد مدال آوران المپیکی ایران چه سودی دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : دانستن سابقه ورزشی ورزشکاران ما در ایران و جهان بالاخص میدان بسیار بزرگ المپیک باعث ایجاد غرور ملی در ما می شود و چه بسا عاملی باشد برای جوانان و نوجوانان کشور برای اینکه ادامه دهنده راه پر افتخار ورزشکاران در ایران و جهان شوند.

نویسنده : پژوهش در مورد مدال آوران باعث توجه بیشتر ما به ورزشکاران میشود و انسان را به طرف خود می کشد تا راه آنها را ادامه دهیم و موفق شویم.