جواب درک مطلب صفحه ۱۱۴ کتاب ادبیات فارسی چهارم موش برای رهایی از چنگال شیر چه کرد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به التماس و گریه کردن افتاد.