جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۱۱۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم موضوع فعالیت سنگ ها و کشف سیاره پلوتون را با هم مقایسه کنید تفاوت ها و شباهت ها و رابطه هایی بین این دو از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.