اساتید و دبیران محترم برای کتاب زبان پایه یازدهم مکالمات ساده ای می خوام که از اینترنت پیدا کنند و برای مدرسه بنویسند و یا از خود آن ها را بنویسند و مکالمه دونفره از اطلاعات و دانش انگلیسی خودشان برای مدرسه بیاورند در ادامه با ما همراه باشید با مکالمه انگلیسی ساده برای کتاب زبان پایه و کلاس یازدهم.

دانلود مکالمه ساده برای کتاب زبان یازدهم

دوستان عزیزی که برای دانلود مکالمه ساده برای کتاب زبان یازدهم تشریف آوردن به زودی ماه این کتاب را در اختیار دوستان عزیز قرار خواهیم داد ولی این پست را موقتاً نوشتیم تا برویم نت زیادی کنیم در مکالمات کاملتری برای شما دوستان عزیز پیدا کنیم تا در مدرسه دیگر نگران و دردسر اینکه مکالمه‌ای را بنویسید را نداشته باشید به زودی به این پست سر بزنید تا این پست را تکمیل خواهیم کرد.