جواب تحقیق کنید صفحه ۷۳ کتاب هدیه های آسمانی پایه ششم درباره در سفر مکان هایی است که می توانیم نماز را کامل بخوانیم حتی اگر کمتر از ده روز در آنجا بمانیم آن مکان ها کدامند از سایت نکس لود دریافت کنید.

مکان هایی که میتوانیم نماز را کامل بخوانیم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1- مسجدالحرام در مکه 2- مسجدالنبی در مدینه السالم 3- مسجد کوفه 4- کنار ضریح امام حسین علی.

فاطمه : چهار مکان که می شود نماز را کامل خواند: مسجدالحرام، مسجد النبی (ص)، حرم امام حسین (ع) و مسجد کوفه است این مکان ها حکم وطن معنوی را دارد. آدم گویا به وطن خودش سفر کرده است. در این چهار مکان زار می تواند نماز را کامل بخواند.

نویسنده : چهارمکان که می شود نماز را کامل خواند
از جمله چهار مکانی است که می شود در آن نماز را تمام خواند کان اینکه آدم به وطنش برمی گردد. چهار مکان حکم وطن را دارد: مسجدالحرام، مسجد النبی(ص)،
حرم امام حسین(ع) و مسجد کوفه است اینها حکم وطن معنوی را دارد. آدم گویا به وطن خودش سفر کرده است. در این چهار مکان زائر می تواند نماز را کامل بخواند.

فاطمه : چهار مکان که میتوان در انجا نماز را کامل خواند1 مسجد الحرام2 مسجد النبی3مسجد کوفه4 حرم امام حسین(ع).

راحله : 1-مسجد الحرام. 2 – مسجد النبی. 3-مسجد کوفه. 4- کنار ضریح امام حسین (علیه السلام).

نویسنده : اگر کسی به خاطرمسافرت نتوانست چندروزروزه بگیرد باید بعدازماه رمضان قضای آنهارا به جای آوردیعنی به تعداد روزهای که روزه نگرفته است روزه بگیرد.

رویا : توی کتاب هدیه امده که نماز کامل رو وقتی میخوانیم که کمتر از 22,5 کیلومتر فاصله داشته باشه.

نویسنده : 1 مسجد الحرام در مکه 2مسجد کوفه 3مسجد النبی در مدینه 4 کنار حرم امام حسین (ع).

نویسنده : در سفر مکان هایی هستند که میتوانیم نماز را کامل بخوانیم حتی اگر کمتر از ده روز آنجا بمانیم آن مکان ها عبارتند از (( در چهار مکان مسافر میتواند نماز را کامل بخواند. اول: مسجد الحرام در مکه ی معظمه. دوم: مسجد النبی((ص)) در مدینه ی منوره. سوم: داخل صحن اصلی حرم امام حسین ((ع)). چهارم: مسجد کوفه. این ها حکم وطن معنوی را دارد که آدم گویی به وطن خود سفر کرده است در این چهار مکان زائر میتواند نمازش را کامل بخواند..

ناشناس : مکان هایی که یک شیعه می تواند نمازش را کامل بخواند حتی اگر کمتر از ده روز در آنجا بماند عبارتنداز 🙁 1مسجدالنبی در مدینه. 2 مسجدالحرام در مکه. 3 مسجد کوفه در نجف. 4 کنار ضریح امام حسین( علیهم السلام ) . )