جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۱ کتاب پیام های آسمان پایه نهم سه مورد از مواردی که مکلف باید برای نماز تیمم کند را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) آب در دسترس دارد ولی غصبی، نجس یا خیلی گل آلود است.
2) آب کمی در اختیار دارد که اگر با آن وضو بگیرد، از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
3) در جایی باشد که آب در اختیار نداشته باشد.