جواب فعالیت صفحه ۸۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم میانگین بارش سالانه کشور ما حدود 230 میلی متر است روی نمودار مقابل این میانگین را با برخی از کشورهای همسایه مقایسه کنید چه نتیجه ای می گیرید؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 3. ایران کشوری است تقریبا خشک و با میانگین بارش کم در سال.