جواب ایستگاه فکر صفحه ۳۴ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان ابتدایی میان نماز صبح و نماز آیات چه تفاوت هایی هست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در نماز آیات سوره دوم را به پنج قسمت می کنیم و بعد از هر قسمت به رکوع می رویم در واقع پنج رکوع در هر رکعت داریم.

نویسنده : ما در نماز آیات حمد و سوره را به طور حتمی به پنج قسمت تقسیم میکنیم ولی در نماز صبح حمد و سوره را همه را یک ضرب میخوانیم ولی در نماز ایات این کار را نمی کنیم‌ حمد و سوره را تقسیم میکنیم.