جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم میان وظایف حکومت ها و وظایفی که در نمودار بالا می بینید چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نوشتن قانون و مقررات اردو امور اجرایی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی.