جواب فعالیت صفحه ۱۵۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم میزان درآمد یا تعداد نفرات یک خانواده چگونه بر مصرف یک خانواده تاثیر میگذارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

کیمیا : هر چه تعداد نفرات یک خانواده بیشتر باشد ، مصرف آن خانواده بیشتر است .

نویسنده :‌ اگر میزان در آمد یک خانواده کم و تعواد نفرات بیشتر باشد آن خانواده در مصرف به مشکل برخورد می کند.