جواب فعالیت صفحه ۶۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم ناحیه شمال و جنوب ایران هر دو در کنار دریا قرار دارند اما در ناحیه شمال بارندگی بسیار زیادی وجود دارد بگویید علت بارندگی زیاد این ناحیه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : علت باران زیاد در شمال ایران، رطوبت بالا و نزدیکی به دریا در این منطقه و همچنین وزیدن بادهای غربی که از طرف اقیانوس اطلس و دریای مدیترانه می وزد.