جواب کامل کنید صفحه ۳۸ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم دبستان ابتدایی نام امامان عزیزمان را به ترتیب بنویسید و جاهای خالی را پر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : امامان عزیز ما … آنچه درباره ی ایشان می دانیم امام اوّل: علی شجاع امام دوم: حسن غریب امام سوم: حسین سیّد الشّهدا امام چهارم: سجّاد یاور محرومان امام پنجم: باقر آَکار کننده علم امام ششم: صادق صبور و بردبار امام هفتم: موسی کاظم غیط (فروخور خشم) امام هشتم: رضا رئوف و مهربان امام نهم: جواد بخشنده امام دهم: نقی مشکل گشا امام یازدهم: حسن عسکری پاسدار قرآن و مرزبان شیعه امام دوازدهم: زمان شباهت عجیب به پیامبر (ص).

نویسنده : نام امام دوازدهم شیعیان. امام مهدی عجل الله تعالی فرجه است وی غایب است و باید برای ظهورش دعا کنیم و اورت الگوی رفتاری خودمان قرار دهیم.

صدرا : نام امام نهم محمد تقی است و یکی از لقب های ان جواد است.