جواب اطلاعات جمع آوری کنید صفحه ۴۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم نام چند حوضه آبریز استان خود یا استان های مجاور را ذکر کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حوضه های آبریز استان خراسان به شرح زیر است: حوضه آبریز رودخانه اترک حوضه آبریز کویر قره قوم (کشف رود – جام رود) حوضه آبریز کویر مرکزی حوضه آبریز کویر لوت حوضه آبریز نمکزارهای شرق استان خراسان.

مهلا : حوضه های ابریز استان لرستان به شرح زیر می باشد : رود های حوضه ی کرخه و دز ورودهای حوضه ی مرکزی.

نویسنده : حوضه ی آبریز استان مازندران به شرح زیر است: حوزه ی آبریز تاش و مرداب.