جواب خودت را امتحان کند صفحه ۵۷ کتاب پیام های آسمان هشتم اگر نجاست ادرار کمتر از یک سکه کوچک باشد می توان با آن نماز خواند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : فکر کنم صحیحه.