جواب درک مطلب صفحه ۱۶ کتاب فارسی پایه ششم نظر گروه اخلاق را با گروه تفکر مقایسه کنید و یک شباهت آنها را بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گروه اخلاق ریشه ی همه پدیده ها و اشیا را در اخلاق نیکو رفتار پسندیده می دانست و بر این عقیده بودند که ما وقتی می توانیم خالق خود و این عالم را خوب بشناسیم که به رعایت اخلاق و آدب نیک پای بند باشیم. شباهت هر دو گروه در این است که انسان ها را به وحدت و همدلی و دوستی سوق می دهند. 4. گروه ایمان، چرا که آن ها بر این باورند که با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، می توانیم خدا را بهتر بشناسیم.