جواب فعالیت کلاسی صفحه ۸۸ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این دنیا و جهان آخرت دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان می تواند با گفتن سخنان خوب (راستگویی) سعادت و با گفتن سخنان زشت (غیبت) شقاوت را برای خود در دنیا و آخرت فراهم کند.