جواب فعالیت صفحه ۳۴ کتاب نگارش فارسی چهارم درباره مثلی که در متن داستان قدم یازدهم بود نقاشی بکشید یا بخشی از آن داستان را که به این مثل مربوط بود نقاشی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت نگارش چهارم دبستان

نقاشی درباره مثلی که در قدم یازدهم بود نگارش چهارم

به عهده دانش آموز …