فعالیت در خانه صفحه ۶۳ کتاب تفکر و سبک زندگی هفتم با ذکر مثال هایی نشان دهید که انسان ها چگونه در حفظ یا بر هم زدن تعادل در جامعه خود نقش دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب فعالیت در خانه تفکر هفتم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی از راه های دفع زباله در برخی از نواحی ریختن زباله ها در رودخانه یا در اطراف روستاها و شهرها ست که این عمل باعث تخریب محیط زیست و ایجاد آلودگی در آب و خاک می شود. یا به عنوان مثال دیر گذاشتن زباله ها در زمان تعیین شده موجب می شود که زباله ها در آن منطقه بمانند و سگ ها و گربه ها را دور خود جمع کنند و حیوانات کیسه های زباله را پاره میکنند و محیط زیست جلوی منزل خانه و همسایه ها را به هم میریزد و موجب می شود که بوی بسیار نامطبوع در کل منطقه احساس شود.

پریچهر : هر فردی از افراد انسان دو نوع شخصیت دارد: یکی شخصیت اجتماعی و یکی شخصیت واقعی. مقام و موقعیتی که هر فرد به واسطۀ یکی از این امور در اجتماع دارد، شخصیت اجتماعی او را تشکیل می دهد.ما شخصیت واقعی هر کسی عبارت است از مجموع قوای ذاتی و استعداداتی که در وجودش هست . ملازمه ای در کار نیست که حتما اشخاصی که دارای شخصیت و مقام اجتماعی هستند و بر پله های عالی قرار گرفته اند دارای شخصیت واقعی هم بوده باشند. در یک اجتماع فضیلت های بسیاری وجود دارند ارزش واقعی فضیلت ها بسته به این نیست که مردم قدر آن ها را بدانند یا ندانند. علم و هنر و تقوا و اخلاق در ذات خود گوهرهای گرانبهایی هستند که با مادیات قبل تقویم و ارزیابی نیست. اگر جامعه یاد می گرفت که از فضیلت ها و استعداد های افراد قدر دانی کند زندگی بسیار زیباتر می شد.ر تاریخ بسیار دیده می شود که علما و دانشمندانی یا شعرا و هنرمندانی که از لحاظ تهذیب نفس ضعیف بوده اند، در اثر قدر نشناسی و عدم تشویق جامعه آثار خود را از بین برده اند.

منتظر بقیه شما هستیم …