جواب گفت و گو صفحه ۵۸ کتاب علوم تجربی پایه پنجم درباره ی نقش بو در حفظ انسان از خطر در هر یک از تصویر های زیر گفت وگو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در مورد علمی گاز، با متوجه شدن بوی گاز، این مسئله از به شرکت گاز اطلاع داده تا جلوی نشتی گاز را بگیرند تا از انفجار ناشی از گاز جلوگیری شود در مورد غذای سوخته، با متوجه شدن بو، سریعا گاز را خاموش کرده و پنجره را باز می کنیم تا از آتش سوزی جلوگیری کنیم.