جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم با توجه به آنچه در این فصل درباره مواد محیط زندگی خود آموخته اید درباره نقش مواد در زندگی و مسئولیت هر یک از انسان ها در قبال آنها گفت و گو کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای تولید مواد مورد نیاز ما در طبیعت ده ها سال منابع تجدید پذیر یا ملیون ها سال منابع تجدید ناپذیر زمان لازم است. لی در هر صورت تمام مواد مورد نیاز ما از طبیعت به دست آمده است و قرار است که این طبیعت پاسخگوی نیاز آیندگان نیز باشدد پس وظیفه داریم که با مصرف بهینه مواد و انرژی ها طبیعت را در این امر یاری کنیم.