جواب فکر کنید صفحه ۳۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم نقطه جوش کدام برش از بقیه بیشتر است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آخری (قیر و ته مانده).