جواب فعالیت صفحه ۱۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم نماد شیمیایی یون های سدیم و کلرید را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یون کلرید : -CI یون سدیم : +Na