جواب با خانواده صفحه ۳۵ کتاب هدیه های آسمان پایه چهارم دبستان ابتدایی آیا نماز آیات را به شکل دیگری هم میتوانیم بخوانیم چگونه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بله در هر رکعت به جای این که سوره دوم را به پنج قسمت تقسیم کنیم آن را پنج بار خوانده و بعد از هر بار به رکوع برویم.