جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۲۳ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نماز جمعه مانند نماز صبح دو رکعت است و به ترتیب زیر اقامه می شود: .
پس از تکبیره الاحرام امام جمعه، ما نیز نیت می کنیم و الله اکبر می گوییم. سپس هنگامی که امام جمعه حمد و سوره نماز را می خواند ما سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، قنوت می خوانیم، سپس به رکوعمی رویم و بعد سجد هها را به جا می آوریم و برمی خیزیم.
در رکعت دوم نیز هنگام قرات حمد و سوره امام سکوت می کنیم. پس از حمد و سوره امام، به رکوع می رویم و بعد از برخاستن از رکوع، به همراه امام قنوت می خوانیم و پس از قنوت به سجده می رویم و سپس تشهد و سلام نماز را می خوانیم.