جواب فعالیت صفحه ۴۴ کتاب علوم تجربی پایه هفتم نمودار زیر زمان تقریبی پیش بینی شده برحسب سال برای پایان یافتن اندوخته های شناخته شده از چند ماده را نشان می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.
<h3>جواب بچه ها در نظرات پایین سایت</h3>
<strong>مهدی</strong> : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.