جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۲۴ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم نمونه های دیگری از بی توجهی به حق الناس که در میان افراد جامعه مشاهده می کنید بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ریختن مواد سمی در رودخانه ها – خراب کردن صندلی اتوبوس ها – ریختن زباله در معابر و خیابان ها و …