جواب صفحه ۱۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم نمونه هایی از امور و پدیده های زیبا را نام ببرید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زیبایی در هستی جنگل ها گل ها موه ها دریا ها. زیبایی در اجتماع آزادی عدالت حق طلبی. زیبایی در زندگی انسان ها گذشت ایثار تعاون انفاق همدردی و همیاری بخشش.

نویسنده : در هستي ، شب و روز حرکت چرخشي آب از آسمان به دريا طلوع و غروب خورشيد ، وزش باد.