جواب خودارزیابی صفحه ۱۱۶ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم نوجوانان فلسطینی برای آزادی سرزمین خود چه کارهایی می کنند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با تمام توانشان ایستادگی می کنندو در راهشان استوار هستند.