جواب خودارزیابی صفحه ۴۰ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم انشا نوجوانی زیباست چه کنیم تا زیباتر شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید قدر آن را بدانیم و زیبایی و قشنگی آن را با کم حوصلگی و دلخوری های بیهوده زشت و تاریک نکنیم.