جواب نوشتن صفحه ۱۰۴ و ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم جواب نوشتن درس یازدهم عهد و پیمان از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. کلمه های هم خانواده را پیدا کنید و در کنار یکدیگر بنویسید.
توصیه، خصلت، منتظر، موظف، ضعف، وظیفه، نظارت، خصال، وصی، ناظر، وظایف، ضعیف، وصیت، تضعیف
2. جدول زیر را کامل کنید.

3. در جمله های زیر، املای صحیح واژه را در جای خالی قرار دهید.
الف) برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) دم در ،­،­،­ از اتومبیل پیاده شدیم. (سحن، صحن)
ب) سکه ها ،­،­،­ و داخل دست پیرمرد قرار گرفتند. (غلتیدند، غلطیدند)
4. متن زیر از کتاب « نورالدین پسر ایران » آورده شده است؛ آن را بخوانید و فعل های آن را مشخص کنید.
«گاهی عاجزانه از دکتر می خواستم بی هوشم کند تا ساعاتی از درد رها شوم. می گفت: «نمی شه، اگه بی هوشت کنیم، می میری!» در آن دقایق، مرگ برایم خواستنی تر از تحمل زجر بود اما مثل اینکه تقدیر من صبر بر همه دردها بود؛ درد زخم های تنم و درد جاماندن از شهدا،­».
5. جدول زیر را کامل کنید:

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1. توصیه – وصی – وصیت .
خصلت – خصال .
منتظر – نظارت – ناظر .
موظف – وظیفه – وظایف .
ضعف – ضعیف – تضعیف.
2. جدول را بصورت زیر کامل می کنیم: .
3. الف) برای زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) دم در .صحن. از اتومبیل پیاده شدیم.
ب) سکه ها .غلتیدند. و داخل دست پیرمرد قرار گرفتند.
4. فعل ها با گیومه مشخص شده اند:.
«گاهی عاجزانه از دکتر «می خواستم» بی هوشم «کند» تا ساعاتی از درد رها «شوم». «می گفت»: « «نمی شه»، اگه بی هوشت «کنیم»، «می میری»!» در آن دقایق، مرگ برایم «خواستنی» تر از تحمل زجر «بود» اما مثل اینکه تقدیر من صبر بر همه دردها «بود»؛ درد زخم های تنم و درد جا «ماندن» از شهدا،­».
5. جدول را بصورت زیر کامل می کنیم

امیرمهدی صفاری : جواب1:ماضی جواب2:ضمیر جواب3:یواش
جواب4:مو جواب5:یا جواب6:عشق
جواب7:آرش جواب8:دم جواب9:بعید
جواب10:بدر جواب11:دور.

مبینا : سوال ۱:توصیه وصی وصیت/خصلت خصال/منتظر نظارت ناظر/موظف وظایف وظیفه /ضعف ضعیف تضعیفش
سوال ۳: صحن و غلطیدند
سوال۴:می خواستم،رها شوم ،نمی شه، کنیم، می میری، بود.

ابوالفضل میرزایی : سوال2)دیدید:دوم شخص جمع
آمد:سوم شخص مفرد
می شنویم:اول شخص جمع
خواهند رفت:سوم شخص جمع.