جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۴۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم نوع نگاه اسلام به زن و مرد چگونه است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در خلقت یکسان هستند، سبب آرامش یکدیگرند و بینشان دوستی و رحمت برقرار است.