جواب فعالیت صفحه ۴۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم نکات مربوط به مصرف درست سوخت های فسیلی و برق را بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : سوخت های فسیلی مهم ترین منابع انرژی هستند. به این منابع غیر قابل تجدید می گویند چون روزی استخراج ان تمام میشود و میلیون ها سال طول میکشد تا تشکیل شوند.