جواب برسی صفحه ۴۵ کتاب دین و زندگی پایه دوازدهم کمک به افراد نیازمند در حضور دیگران مصداق ریا است یا اخلاص از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مصداق ریا.