جواب فکر کنید صفحه ۶۲ کتاب علوم تجربی پایه ششم نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خودروهایی که زاویه ی شیشه ی جلوی آن ها بیش تر باشد.
2) خودرویی که بدنه ی آن صاف و یکنواخت باشد.
3) خودرویی که انتهایش دراز و کشیده باشد (ماشین مسابقه).