جواب کاوشگری صفحه ۱۲ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان ابتدایی هرچه فاصله گلوله از زمین جای خالی باشد سرعت برخورد گلوله با زمین جای خالی میشود و قطر دهانه گودال جای خالی میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هرچه فاصله ی گلوله از زمین ….بیشتر…. باشد، سرعت برخورد گلوله با زمین ….بیشتر…. می شود و قطر دهانه ی گودال ….بزرگتر…. می شود.