جواب خودارزیابی صفحه ۲۰ کتاب فارسی پایه نهم معنی عبارت هریکی را انچه بکار باید داد درس دوم عجایب صنع حق تعالی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هر کدام از موجودات آن چه لازم بوده، داده است.

روهام : هرکس هرچی لازم داشت (برای ادامه زندگی) خداوند عنایت فرمود و به او داد.