جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۱۶ کتاب علوم تجربی پایه ششم دبستان در یک فعالیت گروهی درباره اینکه هر یک از افراد و مراکز زیر چه استفاده هایی از کاغذ می کنند اطلاعات جمع آوری کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب جمع آوری اطلاعات علوم تجربی ششم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : عکاس چاپ عکس. بانک اسناد و مدارک بانکی. دانش آموز کتاب و دفتر. خیاط الگو برای لباس. مرغداری جعبه شانه تخم مرغ. قناد جعبه شیرینی.

حقیر : در قنادی مثل کاغذ زیر شیرینی.

حسینی : بانک – پول و رسید.

نویسنده : عکاس: کاغذ عکاسی و چاپ عکس بانک: اسکناس، رسید بانکی و چک خیاط: کاغذالگو دانش اموز: کتاب، دفتر قناد: جعبه شیرینی و کاغذروغنی مرغداری: شانه ی تخم مرغ.