جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۵۴ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال دارد پاسخ به سوالات امتحانی تصمیم گیری در کارها عبور از خیابان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پاسخ به سوالات امتحانی : عجله باعث می شود که دقت در پاسخگویی کاهش پیدا کند در نتیجه نمی توان از صد در صد مهارت خود در پاسخگویی به سوالات استفاده کرد.
تصمیم گیری در کارها : وقتی دچار شتاب زدگی می شویم، نمی توانیم خوب فکر کنیم و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می مانیم و هر تصمیمی می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.عبور از خیابان : عجله در عبور از خیابان ممکن است به اتفاقی (تصادف) منجر شود که در آینده به شدت از کرده خود پشیمان شویم.