جواب فعالیت صفحه ۱۴۳ کتاب علوم تجربی پایه هشتم تصویر همه اجسام در عدسی واگرا چگونه است از سایت نکس لود دریافت کنید.

یک عدسی واگرا را در فاصله های مختلف از یک جسم بگیرید. با توجه ویژگی های تصویری که در عدسی واگرا می بینید، عبارت زیر را کامل کنید.
تصویر همه اجسام در عدسی واگرا ،­……..،­ از جسم و نسبت به جسم ،­،­……..،­ است.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تصویر همه اجسام در عدسی واگرا …­کوچک تر… از جسم و نسبت به جسم …مستقیم…­ است.

یاسمن محمودی :‌ تصویر جسم در عدسی واگرا کوچکتر از جسم و نسبت به جسم مستقیم است و این عدسی برای افراد نزدیک بین که نمی توانند اجسام دور را ببینند استفاده میشود.