جواب درک مطلب صفحه ۷۶ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور عطار از اینکه گفت همه ی ما جز اندکی نمی دانیم چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : منظور عطار این است که هرچه در علم فرو رویم می فهمیم که علم انسان در مقابل علم الهی مانند قطره ای می ماند در برابر دریا.