جواب پاسخ پرسش صفحه ۲۸ کتاب علوم تجری دهم همواره نیمی از ماه تاریک و نیمی از آن روشن است پس چرا هر شب شکل های مختلفی از آن را مشاهده می کنیم ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

منتظر شما هستیم …