جواب فعالیت صفحه ۵۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم هم اکنون ریس جمهور کشور ما چه کسی است؟ وزیر آموزش و پرورش کیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روحانی. محسن حاجی میرزایی.