جواب کار کلاسی صفحه ۴۳ کتاب کار و فناوری پایه نهم نام چند بازی هم سبک فکری ویژگی ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بازی استراتژیک, حل پازل و جورچین. ویژگی ها : افزایش مهارت تفکر و حل مسئله.