جواب فکر کنید صفحه ۷۴ کتاب علوم تجربی پایه ششم هنگامی که ماشین اسباب بازی یا عروسکی را کوک می کنید چه انرژی هایی به یک دیگر تبدیل می شوند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انرژی شیمیایی مواد غذایی که ما خورده ایم به انرژی حرکتی ماهیچه ها تبدیل خواهد شد، سپس انرژی حرکتی ماهیچه های ما به صورت انرژی پتانسیل در فنر ذخیره می شود.