جواب واژه آموزی صفحه ۳۱ کتاب ادبیات فارسی پایه پنجم دبستان ابتدایی جواب واژه آموزی درس سوم رازی و ساخت بیمارستان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جمله‌های زیر را بخوانید و به کلمه‌های مشخّص شده و معنای آن‌ها، توجه کنید.
برای خرید، نزد زرگر رفتم.
زرگر: کسی است که با زر یا طلا، زیور آلات می سازد.
صبح که به مدرسه می آمدم به رفتگر، سلام کردم.
رُفتگر: کسی است که کوچه و خیابان را تمیز می کند.
پروردگار مهربان، به ما نعمت‌های فراوانی داده است.
پروردگار: آفریننده‌ی جهان هستی.
محمّد زکریای رازی با رودکی هم روزگار بود.
روزگار: به دوره‌ای از زمان می گویند.
واژه + گر
واژه + گار
حالا تو بگو
کارگر : …………………………………….
آموزگار : …………………………………….

جواب : کارگر: کسی کار می کند.
آموزگار: کسی که در مدرسه به بچّه ها آموزش می دهد.
دادگر: کسی که عدالت دارد.
پرهیزگار: کسی که کارهای حرام و بد انجام نمی دهد.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : جواب َسار
جواب زا
جواب آن