جواب خود را بیازمایید صفحه ۳ کتاب علوم تجری پایه نهم کدام فلز ها واکنش پذیری کمتری دارند ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کدام فلز ها واکنش پذیری کمتری دارند ؟ آهن و مس.