جواب فعالیت صفحه ۶۹ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم وظایف و ماموریت های سازمان پدافند غیرعامل را در کلاس به بحث بگذارید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : سیاست های کلی نظام در خصوص پدافند غیرعامل
1- تاکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.
2- رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حاز اهمیت بویژه در طرح های آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.
3- طبقه بندی مراکز، اماکن و تاسیسات حاز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمد کردن آن در صورت لزوم.
4- تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه ¨C فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حاز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز.
5- تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاح های غیرمتعارف نظیر هسته ای، میکروبی و شیمیایی.
6- دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تاسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصلاتی در جهت بهره گیریپدافندی از طرح های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.
7- فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.
8- رعایت طبقه بندی اطلاعات طرح های پدافند غیرعامل.
9- ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و خروج این گونه تاسیسات از شهرها و پیش بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در کنار تاسیسات پرخطر یا تعریف حریم آنها.
10- حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و تولید داخلی.
11- به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم افزاری و الکترونیکی و سایرتهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه های اطلاع رسانی، مخابراتی و رایانه ای.
12- پیش بینی سازوکار لازم برای تهیه طرح های مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح ها و برنامه ها و مدیریت نهادهای مسول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم افزایی و کاهش هزینه ها.
13- ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.

پدافند غیرعامل در فضای سایبری:
پدافند غیرعامل در فضای سایبری بر آن است تا با کاهش آسیب پذیری ها و ایمن سازی زیرساخت های سایبری کشور، افزایش بازدارندگی و تولید قدرت پاسخگویی به تهدید در حوزه سایبر، تداوم فعالیت های ضروری سایبری و دیگر اقدامات و اهداف، از فضای سایبری کشور دفاع نماید.

تهدیدات سایبری:
1- توقف سرویس دهی
یکی از اولیه ترین تبعات یک تهاجم سایبری، توقف سرویس دهی است که می توان با اقدامات پیشگیرانه آن را به تاخیر انداخت.
2- توقف زیرساخت
در این تهاجم سایبری، خدمات رسانی و گردش امور زیرساخت متوقف شده و از کار می افتد.
3- تخریب زیرساخت
این تهاجم بیشترازطریق بدافزارهای خاص و ویژه ای انجام می گیرد که می تواند بخش مهمی از زیرساخت را از بین برده و حتی تا انفجار و آتش سوزی ادامه یابد.
4- تهدید امنیت ملی
این تهدیدات امنیت ملی را به خطر می اندازند.در این نوع تهدیدات، روش برخورد و شناسایی تهدید بسیار جدی می باشد.

تهدیدات سایبری علیه کشور
1- سطح فردی
هرگاه سطح تهاجم و تهدید علیه کشور، محدود به یک فرد خاص مانند هکر و یا متجاوز شود، سطح امنیت و تدابیر مقابله با آن نیز بایستی متناسب با آن باشد.
2- سطح اجتماعی
هنگامی که تهاجم توسط یک گروه هکری انجام شود و یا امنیت سایبری بخشی از اجتماع به خطر بیفتد می توان با اتخاذ تدابیر کارکردی و مهم از بروز و پیشرفت آثار تهاجم سایبری پیشگیری نمود.
3- سطح امنیت ملی
در این سطح حتی می تواند در حد یک دولت به عنوان پشتیبان حمله شناخته شود. در این دسته از تهاجمات، زیرساخت های حیاتی کشور مورد هدف قرار می گیرد.